Kezdetben volt a kert I-II.

Szerző
Lesznai Anna

Jelzet: L 57
 
A magyar irodalom egyik legnagyobb vállalkozása ez a mű, s ugyanakkor az egyik leghányatottabb sorsú regény, mert nincs benne sem az irodalmi kánonban, sem a köztudatban.

A fordulatos, számos szereplőt megmozgató, nagyívű regény mintegy hatvan évet ölel fel a kiegyezéstől a Tanácsköztársaság bukásáig, középpontjában a kastélykerttel mint a haza szimbólumával. E hely köti össze a két szálon futó, két család krónikáját elbeszélő cselekménysort.

Berkovics István zsidó "jövevény", az asszimiláns prototípusa, Csepreghy Péter pedig "bennszülött" oligarcha, mindketten több ezer holdas birtokosok, s egymás ellenfelei. Berkovicsot bálványozza a családja és környezete, s még azt is elnézik neki, hogy - egyébként lenézett - apósa pénzén Pesten tart fiatal szeretőt. Vele ellentétben Csepreghyt - cselédje és egyben szeretője, fia, Józsi egykori dajkája kivételével - mindenki gyűlöli, még a gyermeke is. Csepreghy Józsi és Berkovics Lizó (István lánya) szeretik egymást, de a fiú nem veszi nőül kedvesét zsidó származása miatt. Ennek ellenére együtt vesznek részt a forradalomban, különös tekintettel - a később költővé váló - Lizóra, aki szervezőként is részt vesz az eseményekben...

Figurák tömege hullámzik a regény lapjai, amelyből kirajzolódik a korabeli társadalom teljes spektruma, a nincstelen jobbágyoktól a leggazdagabb, flanccal és virtussal átitatott rétegekig. A Jókai és Mikszáth világát megidéző, az antiszemitizmus elleni küzdelem irodalmi lenyomataként is értelmezhető regény ötven év elteltével jelenik meg újra.

(Forrás: kello.hu)