Die Glut

Szerző
Márai Sándor

Jelzet: M 28

Magyar cím: A gyertyák csonkig égnek

Ez a mű a barátság regénye, a barátságé, amely a főhős és minden bizonnyal Márai szerint is "szigorú emberi törvény. A régi világban ez volt a legerősebb törvény, erre épültek fel nagy műveltségek jogrendszerei... a barátot meg lehetett ölni, de a barátságot, mely a gyermekkorban szövődött két ember között, talán még a halál sem öli meg".

Henrik és Konrád gyermekkorban gyökerező barátságáról szól a történet. A két fiatalember a bécsi hadapródiskolában ismeri meg egymást. Barátságuk akkor is töretlen, amikor Henrik megnősül. Krisztina azonban később, megunva egyhangú házaséletüket, Konrád szeretője lesz. Henrik egy vadászat alkalmával döbbenten veszi tudomásul, hogy Konrád az ő fejét célozza meg puskájával. A férfi azonban végül is képtelen legjobb barátja meggyilkolására, lemond rangjáról és a trópusokra megy. Henrik pedig kiköltözik a kastélyuktól nem messze lévő vadászházba, ahonnan addig nem tér haza, amíg a ház asszonya, Krisztina néhány esztendő múlva meg nem hal.

Német nyelvű kötet!