Szásenyka : a Moszkva-trilógia első része

Szerző
Simon Sebag Montefiore

Jelzet: S 44

Ha egy történész regényíróként áll a publikum elé, garantált, hogy az izgalmas történetek mögött hiteles történelmi háttér fog állni. A neves angol történész, Simon Sebag Montefiore egyike a modern orosz történelem szakavatott ismerőinek. A magyar olvasók is kézbe vehették már monográfiáit, irodalmi igényességgel megírt feldolgozásait, melyek az utolsó cári dinasztát, a Romanovokat állították a középpontba.

A történelmi korszak ebben a művében is azonos, tehát a huszadik század első felének Oroszországában találjuk magunkat, ám ebben az esetben a fikciónak is teret engedett a szerző: Moszkva-trilógiájának, történelmi regénysorozatának első darabjában egy orosz bárói családból származó lány, Szásenyka áll a középpontban, az ő életét követhetjük nyomon. Két évet emel ki az ország zavaros történelméből: 1916-ot és 1939-et, vagyis az első világháború harmadik évét, mikor is Oroszország a forradalom előtt áll, az indulatokat már csak a cári terror tudja elfojtani. Szásenyka ebben a történelmi fordulópontban dönt úgy, hogy nem fogja tovább élni az arisztokrata fiatal lányok életét, és a bálok, ruhák és udvarlók helyett a társdadalom és az ország problémáival fog foglalkozni, beáll bolsevik ügynöknek. Az évet, mely a könyv első fejezetét adja egy Leninnel folytatott rövid párbeszéd zárja, a bolsevik párt vezetője megbízza a frissen belépett lányt, hogy jegyzeteljen, majd gépelje le egyik beszédét.

A következő fejezet a második világháború előtt játszódik egy kicsivel: a sztálini terror az ideológiailag feddhetetlen kommunistákat sem kíméli, az eddigre gyönyörű asszonnyá felnőtt Szásenyka azt veszi észre, hogy közvetlen környezetéből sorra tűnnek el barátai, s hiába a kommunista múlt, a bolsevik meggyőződés, Sztálin mindenkit eltüntet, akit fenyegetőnek gondol hatalmára. A kötet zárása adja a jelenkori keretet, mely mentén az elbeszélés maga szerveződik: Londonban járunk és egy orosz oligarcha anyja szeretné családja történetét feltárni, mivel a kommunista terror idején elhagyták az országot, azóta megszakadt minden kapcsolata otthon maradt szeretteivel. Egy fiatal történészt bíznak meg e feladattal, ám az egyszerű családfakutatás helyett az iratokból döbbenetes, nem várt dolgok fognak kiderülni…

Forrás: kello.hu